ZG FINANCE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000333856

NIP: 5252459137

REGON: 141857518

Kontakt: biuro@zgfinance.pl

Adres biura: ul. Długa 44/50 lokal 102, 00-241 Warszawa

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.1